Even uitzoomen

Geschreven in de zomer van 2021. Wat speelt er zich werkelijk af achter de schermen van het wereldtoneel? Om deze vraag te kunnen beantwoorden kan het je helpen de overeenkomsten te ontdekken in de door de media geschetste wereldproblemen van de laatste jaren. Om deze overeenkomsten te zien is het raadzaam de politieke ideologie waarmee…

Van hard naar hart

Zomer 2018:  Het lijden op aarde van zowel mens, dier als natuur vraagt om een ingrijpende bewustzijnsverandering. Om een andere energie. Deze vraag wordt gehoord. Steeds meer mensen voelen namelijk de roep om te leven vanuit hun ziel en te luisteren naar hun hart in plaats van naar oude stemmen van angst en dwang (en…

Liefdadigheidsinstelling

Inmiddels is duidelijk dat de vaccinatiecampagne is mislukt en er fors geïnvesteerd dient te worden in zorgcapaciteit. Werkervaring uit een vorig leven heeft mij het volgende geleerd:   de zorgcapaciteit van ziekenhuizen wordt bepaald door onderhandelingen tussen zorgverzekeraars, ziekenhuisdirecties en specialisten. Winst gedreven zorgverzekeraars hebben de laatste decennia, via een sterke lobby, de ruimte van…

Symptomen bestrijden of werkelijk genezen

Symptoombestrijding of werkelijk genezen   Volgens Hoogleraar diabetologie Hanno Pijl kan het verbeteren van de leefstijl van patiënten met een chronische ziekte tot een verbetering van hun gezondheid leiden. Op de terechte vraag van de journalist of dat de gezondheidsindustrie dit idee niet eerder had kunnen opperen, antwoordt de hoogleraar dat dit waarschijnlijk het gevolg…

De ontmenselijking van de samenleving II

Vanaf 25 september jl is voor mensen zonder qr code de horeca, de bioscoop en het theater verboden gebied. Vanaf 6 November jl. werden daar aan toegevoegd het zwembad, de sportscholen en het museum. Vanaf eind November  komen daar waarschijnlijk de dierentuinen, de pretparken, de niet-essentiële winkels, hogescholen en universiteiten bij en wordt 2G ingevoerd.…

Global government

Wat speelt er zich werkelijk af achter de schermen van het wereldtoneel? Om deze vraag te kunnen beantwoorden kan het je helpen de overeenkomsten te ontdekken in de door de media geschetste wereldproblemen van deze tijd. Om deze overeenkomsten te zien is het raadzaam de politieke ideologie waarmee je je verbonden voelt los te laten…

De ontmenselijking van de samenleving

Tijdschrift Spiegelbeeld Maart 2021  (geschreven zomer 2020) De anderhalve meter maatschappij, hand- en knuffelverboden, mondkapjesplicht, huisarrest, samenscholingsverboden; alle maatregelen met als doel de verspreiding van een onbekend virus te stoppen. Maatregelen die volgens de beleidsmakers bedoeld zijn om overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen. Als econoom en coach maar vooral als betrokken mens zie ik…

Staatsgreep

Wanneer je goed naar het coronabeleid van de andere Europese landen kijkt zie je duidelijke overeenkomsten met het Nederlandse beleid. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd te stellen dat het coronabeleid vanuit supranationale organisaties zoals de EU, de VN, de WHO en het World Economic Forum wordt aangestuurd. Let wel, dit zijn organisaties die heel beperkt…

Social Credit System

Ik lees zojuist dat het technisch niet mogelijk is je QR score te verwijderen. Tel daarbij op het gegeven dat 5000 extra BOA’s opgeleid gaan worden om de coronapas gedurende een paar maanden te handhaven en je kunt op je vingers na tellen dat deze pas niets te maken heeft met het onder controle houden…

Digitale dictatuur

De coronapas gaat niet over een virus of een vaccin. Over gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn. Het gaat over de volgende stap naar het verlies van burgerlijke en menselijke vrijheden. Het gaat over het verlies van een menswaardige samenleving. Het gaat over de volgende stap naar een digitale dictatuur.   De voorwaarden voor een groen…