Kinderpardon

Vierhonderd kinderen van vluchtelingen worden terug gestuurd naar het (veilige of onveilige?) land van hun ouders. Volgens de staatssecretaris van asielbeleid is deze uitzetting niet zijn schuld maar de schuld van de ouders, die blijven maar procederen, en van het trage systeem voor asielaanvraag. Moeten de kinderen hier dan de gevolgen van ondervinden, vraag ik…

Wij zijn natuur

De aarde raakt uitgeput en sterk vervuild. Ondanks de verstrekkende gevolgen die dit heeft voor de gezondheid van de flora, fauna en de mens, vindt de transitie van een vervuilende naar een schone Nederlandse economie slechts mondjes maat plaats. Groei van de economie lijkt prioriteit te hebben boven een vergroening en verduurzaming ervan.  Ongrijpbaar In…

Prima Donna

Op een afgetrapt weiland dat grenst aan de Winterdijk staat een eenzame merrie. Wanneer ik voor de eerste keer op de aan dit weiland grenzende bospad wandel, schrikt ze van mijn aanwezigheid. Nadat ik een kwartier lang foto’s van haar gemaakt heb probeert ze me te imponeren door van de ene kant van het weiland naar…