De ontmenselijking van de samenleving

Tijdschrift Spiegelbeeld Maart 2021  (geschreven zomer 2020)

De anderhalve meter maatschappij, hand- en knuffelverboden, mondkapjesplicht, huisarrest, samenscholingsverboden; alle maatregelen met als doel de verspreiding van een onbekend virus te stoppen. Maatregelen die volgens de beleidsmakers bedoeld zijn om overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen.

Als econoom en coach maar vooral als betrokken mens zie ik het volgende:

Geen van alle maatregelen die de oorza(a)k(en) van de aanwezigheid van dit virus in onze samenleving weg neemt. Alle zijn gericht op de korte termijn en vertegenwoordigen de volgende stap in het al langer gaande proces van de ontmenselijking van de samenleving. Opvallend daarbij is de gelatenheid waarmee burgers afstand doen van hun menselijkheid en grondrechten en zojuist genoemde maatregelen reeds in de wet verankerd zijn of worden. De samenleving is overduidelijk in paniek, ontbeert helder denkvermogen en verkeert in een overlevingsmodus.

Ter verklaring voor de verspreiding van het virus wordt de nadruk tijdens persconferenties gelegd op het gedrag van burgers en meer specifiek op het niet naleven van coronaregels. Slechts een enkele journalist of politicus vraagt zich af wat er nu werkelijk aan de hand is in de wereld.

Who benefits from this pandemic

Indien men de oorzaak voor de aanwezigheid van dit virus weg wil nemen is het relevant te onderzoeken wat deze oorzaak dan wel is. Een beproefde wijze om dit doen is door het volgen van de geldstromen; follow the money. De vragen die daartoe gesteld dienen te worden zijn de volgende: ‘who benefits from this pandemic and her consequences for society?’ En: ‘why is this happening’ in plaats van ‘what is happening?’

Eén van de grote winnaars, voor zover je daar vanuit menselijk oogpunt kunt spreken, zijn de grootaandeelhouders van de commerciële banken. Een lock down betekent immers het afsluiten van meer kredieten en meer confiscaties. Een krediet is een lening van de bank aan jou met theoretisch geld, geld dat de bank niet in kas heeft. Als klant moet jij deze lening met echt geld (door arbeid of handel verdiend geld) terug betalen. De bank brengt ook nog eens rente in rekening over het uitlenen van dit theoretische geld. Wanneer de klant failliet gaat en zijn of haar lening van theoretisch geld niet met echt geld terug kan betalen legt de bank beslag op jouw bezittingen!

De grootaandeelhouders van Big Pharma zijn de tweede groep grote winnaars. Zij gaan miljoenen zo niet miljarden vaccins verkopen.

De derde groep grote winnaars zijn de grootaandeelhouders van Big Tech. Fysieke ontmoetingen worden (deels) verboden en vervangen door digitale ontmoetingen. Het welvarendste deel van de wereldbevolking leeft vandaag de dag voornamelijk vanachter een scherm. Sociale contacten zijn vervangen door facebook, instagram, email of whatsapp, zaken doen met de bank gaat via een digipas en met collega’s hebben we contact via zoom. Zal knuffelen met de computer het eindstadium zijn van dit proces? Wie op de hoogte is van de afspraken gemaakt op het World Economic Forum kent de afspraak om in 2030 iedere wereldburger te voorzien van een digitaal ID met behulp van nanotechnologie . Waarschijnlijk door het inbrengen van een (verplicht) vaccin. En wie heeft er het patent op deze technologie? Microsoft (https://id2020.org/alliance). En ……wie had er ook al weer aandelen in vaccins en Microsoft?

In het algemeen kun je stellen dat het grootbedrijf de crisis overleeft of er wel bij vaart. Het midden en klein bedrijf overleeft met hangen en wurgen of legt het loodje.

De winnende grootaandeelhouders behoren tot een groep van 300 rijke industriëlen die volgens de onderzoeken van Prof. Peter Philips, David Icke, Willem Middelkoop en Rein de Vries deze wereld besturen. Deze schrijvers en onderzoekers staven met degelijk bewijsmateriaal de conclusie dat deze groep superrijken zich ten doel heeft gesteld de wereldbevolking te controleren en beheersen. 

Hyperkapitalisme

De genoemde winnaars van deze crisis zijn niet verrassend. Het is een logisch gevolg van het door het in de Westerse landen voorgestane neoliberale liberale beleid (beleid dat gekenmerkt wordt door geldstromen van de gemeenschap richting de aandeelhouder, door de winst- en vermogensbelasting structureel te verlagen en de belasting op arbeid te verhogen) ontstane hyperkapitalisme waar deze samenlevingen door gekenmerkt worden. Dit hyperkapitalisme heeft bijgedragen aan het ontstaan, bestaan en de dominante beheerszucht van enkele superrijken die vaak meer vermogen bezitten dan een land. Daarnaast heeft deze neoliberale politiek marktwerking in de zorg geïntroduceerd met als resultaat een schrijnend gebrek aan zorgpersoneel, ziekenhuisbedden en -apparatuur, het ontbreken van de regie van het ministerie van Volksgezondheid en een toegenomen macht van zorgverzekeraars die de bezettingsgraad van ziekenhuisbedden hanteren als leidraad voor hun zorgbeleid.  

Supranationale organisaties

Het vergaren van vermogen ‘an sich’ is niet het probleem. Zodra deze superrijken echter als niet democratisch gekozen personen de WHO, (zie ‘wakker worden’ op snijboon.com), de VN en andere supranationale organisaties financieren onder het mom van liefdadigheid of filantropie, ontstaat er echter een groot probleem. We weten namelijk allemaal dat diegene die betaalt ook bepaalt.

Door hun vermogendheid hebben deze superrijken via supranationale organisaties een grote invloed op het beleid van nationale overheden en wordt de democratie in zgn. democratische rechtstaten op grote schaal ondermijnt (zie ‘Europa; het eerlijke verhaal’, snijboon.com). Zo kan het zijn dat nationalen overheden de commerciële belangen van de superrijken vertegenwoordigen. Een verklaring voor het feit dat in het geval van een virusepidemie de overheid inzet op de ontwikkeling van een vaccin (een miljardenorder voor Bill Gates en consorten) terwijl er duurzamere oplossingen voor handen zijn (‘voeding als medicijn’, zie snijboon.com). Wordt vaccinatie in de nabije toekomst een voorwaarde om je te kunnen bewegen in het sociale verkeer? 

Door de zojuist genoemde vermogendheid van deze superrijken zijn zij in staat in samenwerking met nationale overheden en semi overheden zoals bijvoorbeeld universiteiten, hun commerciële doelen te realiseren. Zij doen dit door de perceptie van de burger wereldwijd te bewerken. De media staat, sinds zij onderdeel is geworden van het grootbedrijf, onder invloed van de grootaandeelhouder en speelt een belangrijke rol in dit proces.

Perceptie

De media creëert angst door het herhalen van ongenuanceerde dan wel gemanipuleerde sterfte- en besmettingscijfers elk uur van de dag. Angstgevoelens van de mens beïnvloeden zijn gedrag. Het zaaien van angst is een beproefde strategie zo weet iedere doorgewinterde politicus en marketeer om een product zoals een vaccin of een gedachtegoed aan de man te brengen (Volgens Rutte zou het niet afschaffen van de dividendbelasting tot gevolg hebben dat het grootbedrijf uit Nederland zou verdwijnen waardoor de werkeloosheid  dramatisch zou stijgen). Hoe kun je de bevolking beter de stuipen op het lijf jagen dan haar te confronteren met een onbekend dodelijk virus? 

Bekend is dat wanneer de mens geconfronteerd wordt met een dodelijk virus dit een traumatische uitwerking op hem of haar heeft. Een getraumatiseerd mens wordt ontvankelijk voor suggestie en hypnose en is makkelijk te conditioneren. Dit mens is bereid (bijna) alles te doen om te overleven. Dit gegeven verklaart het gemak waarmee burgers wereldwijd maar ook in ons land afstand doen van hun grondrechten en bereid zijn te gehoorzamen aan onzinnige maatregelen zoals het dragen van een mondkapje zelfs wanneer is aangetoond door TNO dat het dragen ervan geen of nauwelijks effect heeft op de verspreiding van het virus. 

Het creëren van angst is niet alleen vanuit commercieel perspectief een effectieve marketingstrategie maar is ook een belangrijk onderdeel van de door deze superrijken toegepaste verdeel en heersstrategie teneinde het overgrote deel van de wereldbevolking te sturen en te controleren. Mensen zijn bang besmet te worden en dus bang voor elkaar en krijgen door alle coronamaatregelen geen kans zich letterlijk te verbinden. Daarnaast raken burgers in conflict vanwege een verschil van inzicht met betrekking tot het bestrijden van dit virus. De verdeelstrategie werkt!  

Chinese samenleving 

Als gevolg van het toepassen van deze strategie door een groepje superrijken en door hen beïnvloedde overheden bewegen Westerse samenlevingen in rap tempo richting de waarden en normen van de Chinese samenleving waar zij inmiddels economisch gezien volledig van afhankelijk zijn. Een samenleving die gekenmerkt wordt door een gebrek aan mensenrechten, een gebrek aan democratie, een concentratie van macht en een overheid die zijn burgers controleert en stuurt met behulp van fascistische strategieën en technologie. Maar wel een samenleving die door de WHO wordt gepresenteerd aan de rest van de wereld als een voorbeeld hoe om te gaan met een epidemie! En waar kwam dit virus ook al weer vandaan?

Voor het afroepen van een lockdown en zojuist genoemde andere maatregelen worden als belangrijk argument de sterfte- en besmettingscijfers genoemd. Dit argument staat of valt natuurlijk bij de betrouwbaarheid van de PCR-testen. Het is de vraag hoe betrouwbaar deze testen en de richtlijnen van de WHO voor het gebruik van deze testen bij het opsporen van het COVID 19 virus zijn, wetende dat deze organisatie gestuurd wordt door de commerciële belangen van deze zojuist genoemde superrijken. Volgens de uitvinder van deze test en de zorgvuldig buiten de mainstream media gehouden gerespecteerd arts-onderzoeker Dr Kaufmann is de wijze waarop getest wordt op COVID 19 onbetrouwbaar. Volgens Kaufmann is het COVID virus oorspronkelijk niet volledig geïsoleerd hetgeen nodig is om een valide test te ontwikkelen. Dit gegeven staat zelfs in de tekst van het officially rapport op p.39 van het Amerikaanse RIVM, het Center for Disease, Control and Prevention. Wat is hier aan de hand?

Onhoudbaarheid hyperkapitalisme

Wegkijken is geen optie meer. Dit virus toont de onhoudbaarheid van het hyperkapitalisme, de daarmee gepaard gaande enorme ongelijkheid in vermogen met als gevolg daarvan de ontmenselijking van de samenleving. Wordt wakker, neem zelf de verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid en leg haar niet in handen van een systeem dat in werkelijkheid op geen enkele wijze in dienst staat van mijn of jouw gezondheid maar van de commerciële belangen van een select groepje vermogende industriëlen.

Bericht Delen?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie Achterlaten

Ingelogd als Michiel BienertUitloggen?

 

Bericht Delen?!

Reactie Achterlaten

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.