Symptomen bestrijden of werkelijk genezen?

17 Maart worden de leden van de Tweede Kamer gekozen.

De keuze is simpel; of je kiest voor het vervolgen van de neo-liberale koers waarmee het gevallen kabinet COVID 19 bestrijdt en daarmee voor het voortzetten van een strategie van het bestrijden van symptomen. In het geval van deze keuze is het wachten op de volgende variant of nieuwe virus, het volgende daarbij passende vaccin en de volgende lock down in afwachting tot het moment dat dit nieuwe vaccin beschikbaar komt. De kosten van deze wijze van crisisbestrijding zullen afgewenteld worden op de burger. Of je rekent af met deze neo-liberale politiek en haar strategie van symptoombestrijding en geeft de politiek opdracht de problemen van deze maatschappelijke crisis in de kern aan te pakken met uitzicht op het herwinnen van de oorspronkelijk in de grondwet verankerde mensenrechten en een menswaardige, natuur- en diervriendelijke samenleving in de toekomst.

Is het zo simpel? En kan dat dan ‘werkelijk genezen’? Inderdaad, dat kan en zo simpel is het.

Neo-liberalisme

Wat is neo-liberalisme ook al weer?

Een eind jaren 80 door Thatcher en Reagan geïntroduceerde politieke stroming waarin de overheid de rol van schepper en handhaver van markten en concurrentie vertolkt. Waarin de markt functioneert als de onzichtbare hand. Met een sterke nadruk op marktwerking en (internationale) vrijhandel en het terugdringen van de invloed van vakbonden, staatsbedrijven en collectieve voorzieningen. De overheid heeft als taak de voorwaarden voor eerlijke concurrentie op de markt te bewaken en kan er voor kiezen de nadelige sociale en ecologische effecten van een markteconomie voor de samenleving te bestrijden of in ieder geval te verzachten. Deze politiek werd geïntroduceerd door Thatcher met de belofte: een duurzaam stijgende welvaart voor iedereen.

Inmiddels is het ruim dertig jaar later. Bij deze enkele ontwikkelingen die zich het afgelopen decennium hebben voltrokken in de Nederlandse samenleving als gevolg van 30 jaar neo-liberale politiek:

Een ontmenselijking van de samenleving door bezuinigingen in de thuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg en ggz waardoor verwarde mensen op straat leven en vele zieke en oudere mensen hun laatste jaren in eenzaamheid en verwaarlozing doorbrengen.

Een toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt waardoor bedrijven minder betalen voor werknemers waardoor deze laatste hun loon de laatste dertig jaar niet of nauwelijks zagen stijgen en daarnaast minder rechtsbescherming genieten. Omdat de kosten van levensonderhoud wel sterk zijn gestegen maakt een toenemend aantal werknemers noodgedwongen gebruik van de schuldhulpverlening en zijn inmiddels 172 voedselbanken als paddenstoelen uit de grond gerezen omdat één miljoen mensen op of onder de armoedegrens leeft.

Er heeft een kaalslag in de publieke sector plaats gevonden waardoor er een tekort is ontstaan aan IC bedden, verplegend personeel, politieagenten, sociaal advocaten, leraren, verplegers en andere karig betaalde werknemers met essentiële vaardigheden.

Een sterk toegenomen inkomens- en vermogensongelijkheid waardoor het bieden van gelijke kansen aan kinderen met verschillende achtergronden een illusie is geworden. En zo kan ik nog wel even doorgaan…….

Het is overduidelijk dat de drie kabinetten Rutte er bewust voor gekozen hebben de negatieve sociaal-economische en ecologische effecten van de Nederlandse markteconomie niet te bestrijden. Deze kabinetten zijn vast blijven houden aan marktwerking, ook in die sectoren waarin zij over een langere periode bewezen niet functioneert zoals in de zorgsector (met veel te weinig IC bedden en verplegend personeel tot gevolg) de woningsector (met enorme woningnood tot gevolg) en het openbaar vervoer (meer betalen voor minder kwaliteit diensten).

Hoe is dit zo gekomen?

Multinationals hebben als gevolg van deze neoliberale en globalistische politiek die gekenmerkt wordt door voor het grootbedrijf welgevallige wetgeving (bijvoorbeeld dalende winstbelasting), een enorme economische macht verworven die zij in politieke macht heeft weten om te zetten. Deze macht wenden zij op ondemocratische wijze aan via de verschillende nationale overheden en supranationale organisaties als de WHO, de EU en het World Economic Forum om hun commerciële doelen te realiseren (zie ‘de ontmenselijking van de samenleving’ op snijboon.com).

Met name de VVD, het CDA, D66 en de PvdA maar ook de Christen unie en Groen Links, deze laatste twee weliswaar in mindere mate, zijn de laatste decennia zeer gevoelig voor de lobby van het grootbedrijf gebleken en zijn daardoor de vertegenwoordigers van het grootbedrijf geworden met een obsessie voor economische groei ten koste van …….de gezondheid van mens, dier, natuur en milieu.

Symptoombestrijding

Dat is de reden dat deze politieke partijen, vertegenwoordigers van de neo-liberale politiek in Nederland, bij het bestrijden van willekeurig welke crisis dan ook voor die oplossing kiezen waar een verdienmodel voor het grootbedrijf aan vast zit. De (recente)geschiedenis heeft ons geleerd, of het nu de financiële crisis of de corona crisis betreft, dat de vertegenwoordigers van deze neo-liberale politiek slechts de symptomen van de crisis bestrijden. De werkelijke oorzaken worden niet weg genomen. Dit is het patroon van neo-liberaal crisis-management.

Wat betreft de coronacrisis: het farmaceutische grootbedrijf wil niet voor eens en altijd afrekenen met het gevaar of het bestaan van een virus maar heeft als hoofddoelstelling het genereren van een miljardenomzet door het verkopen van pillen en vaccins. Dat is een wezenlijk ander uitgangspunt. Het farmaceutisch grootbedrijf wil geen eenmalige klanten werven maar klanten aan zich binden. Zij wil terugkerende klanten. Daarom bestaat haar verdienmodel uit symptoombestrijding. Symptoombestrijding garandeert namelijk terugkerende klanten. Je zult dan ook zien dat wanneer dit vaccinatieprogramma is afgerond er een nieuwe variant of een nieuw virus op duikt waar vervolgens weer een nieuw vaccin voor nodig is. Deze strategie van symptoombestrijding is dan ook een gebed zonder end.

Werkelijke oorzaken

Het is van belang de werkelijk oorzaken van deze maatschappelijke crisis weg te nemen. Het COVID 19 virus is volgens wetenschappers afkomstig van dieren. Omroep Brabant toonde in het voorjaar van 2020 een landkaart waarop te zien was dat de besmettingen met het COVID 19 virus vooral voor kwam bij mensen woonachtig in dezelfde geografische gebieden als waar (voormalig) q- koorts patiënten wonen. Dit zijn gebieden met een hoge mate van luchtverontreiniging als gevolg van de aanwezigheid van mega stallen. In de omgeving van megastallen is het aantal mensen met luchtweginfecties relatief hoog door de grote hoeveelheid fijnstof in de lucht en de ernstige mate van luchtverontreiniging. Het bestaan van megastallen, de wijze waarop wij met dieren omgaan en de hoge mate van luchtverontreiniging zijn allen het gevolg van de politieke keuze voor schaalvergroting die in allerlei sectoren van de samenleving (stallen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, banken, verpleeghuizen) heeft plaats gevonden. Deze keuze voor schaalvergroting is kenmerkend voor de door de VVD, CDA , D 66 CU en PvdA gevoerde neoliberale globalistische politiek van de laatste 30 jaar. Deze schaalvergroting doet de kostprijs (en soms ook consumentprijs) van het te maken product of te leveren dienst dalen maar heeft grote nadelige effecten voor de samenleving als geheel die schromelijk onderschat zijn en nog steeds worden. Eén daarvan is de opeenstapeling van te veel dieren (miljoenen) op een kleine oppervlakte in de landbouw met als gevolg een groter risico op het ontstaan van dierziekten en zoönosen (ziekte van dier op mens) zoals Q-koorts en, als we Koopmans mogen geloven, COVID 19.

Beleid dat de werkelijke oorzaken bestrijdt is beleid dat luchtverontreiniging, mega stallen en de bio-industrie bestrijdt zodat de kans op de verspreiding van dierziektes, zoönosen en immens dierenleed kleiner wordt. Boeren die biologisch willen gaan boeren, die geen gebruik meer willen maken van kunstmest en andere bestrijdingsmiddelen en kiezen voor schaalverkleining, met andere woorden die kiezen voor een klein bedrijf met minder dieren, worden echter door banken en overheid niet of onvoldoende financieel gesteund. Banken en overheden (ministerie van landbouw en EU) stimuleren door regelgeving en subsidies schaalvergroting en het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën die schadelijk zijn voor de bodem, biodiversiteit en de gezondheid van mens (de consument) en dier.

Immuunsysteem versterken

Een andere, meer duurzame wijze om deze gezondheidscrisis te tackelen is het immuunsysteem van de mens te versterken. 95 % van de producten in de supermarkt is echter bewerkt voedsel. Wetenschappelijk is bewezen dat dit bewerkte voedsel schadelijk is voor het immuunsysteem van de mens. Wat zijn je plannen Unilever?

Wetenschappelijk is bewezen dat vitamine d3 en zink de mens beschermen tegen corona. Ik hoor de Nederlandse huisartsen vereniging hier niet over. Hoe kan dat?

Veel patiënten die ernstig zijn getroffen door dit virus blijken last te hebben van overgewicht en een leefstijlprobleem. Wetenschappelijk is bewezen dat meer bewegen het afweersysteem van de mens verbetert. Waarom hebben verzekeraars nog geen leefstijlprogramma s in hun zorgverzekering opgenomen?

Kwalitatief slecht voedsel duur maken en gezond voedsel goedkoop in plaats van andersom zoals nu het geval is, lijkt me een heel goed en logisch initiatief. De kabinetten Rutte deden het omgekeerde.

Waar is de regie van het ministerie van Volksgezondheid met betrekking tot deze onderwerpen?

Vergelijking met bankencrisis

De financiële crisis is bestreden door de maatschappelijk geldhoeveelheid te vergroten (bijdrukken van bank biljetten door de ECB). In plaats van de werkelijke oorzaken van deze crisis te bestrijden door de grootbanken op te splitsen in kleine banken, een ander verdienmodel van de bank in te voeren, de uit de hand gelopen kredietverstrekking aan particulieren aan te pakken, het scheppen van geld niet meer toe te vertrouwen aan commerciële banken met een torenhoge particuliere hypotheekschuld tot gevolg maar een nationale instantie in het leven te roepen met als taak het beheren van de maatschappelijke geldhoeveelheid, werden symptomen bestreden. Het verdienmodel van de grootbanken mocht niet in gevaar komen. De kosten om de banken te redden werden op de burgers afgewenteld. Dit is het kenmerkende patroon van de neoliberale strategie voor het oplossen van een maatschappelijke crisis: er moet een verdienmodel voor het grootbedrijf aan vast zitten.

Dit wetende, even terug naar huidige situatie. Indien wij onze individuele en oorspronkelijk in de grondwet verankerde vrijheden en mensenrechten willen heroveren, een samenleving willen die humaan, natuur- en diervriendelijk is, kan dit alleen wanneer de huidige maatschappelijke problemen in de kern worden opgelost. Daar is een andere wijze van denken, een andere sociaal economisch en ecologisch beleid voor nodig dan dat de afgelopen dertig jaar door de VVD, het CDA, D 66, PvdA, en de Christen Unie is gevoerd. Daar is een moedige stem op 17 Maart van jou voor nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht Delen?!

Reactie Achterlaten

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.