Belang van het kind

Brabants Dagblad , BN De stem 13 december 2018

Een steeds groter wordende groep ouders kiest ervoor hun kind niet te vaccineren. Inmiddels bestaat deze groep niet alleen uit ouders met een religieuze achtergrond maar ook uit hoogopgeleide ouders met een kritische houding. Zouden er andere dan religieuze redenen kunnen zijn om je kind niet te vaccineren?

Wetenschappelijk onderzoek 

Zowel voor- als tegenstanders van het vaccineren van jonge kinderen tegen kinderziekten beroepen zich op resultaten van wetenschappelijk onderzoek ter verklaring van hun standpunt. Ik kan me zo voorstellen dat de groep kritische ouders alvorens een beslissing te nemen hun kind wel of niet in te enten, antwoord wil hebben op de volgende vragen: welk wetenschappelijk onderzoek is onafhankelijk? Met andere woorden; bij welk onderzoek heeft de opdrachtgever geen commercieel belang bij de uitkomst van het onderzoek? En ….wordt de uitslag van een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek objectief, onafhankelijk van het eigen belang, geïnterpreteerd door de arts, homeopaat en de politiek? Geldt de uitkomst van dit onderzoek ook voor mijn kind of is mijn kind een uitzondering op de regel? En als laatste….. is het onderzoek decennia oud of vrij recent gedaan? Soortgelijke vragen worden door de ‘Vereniging kritisch prikken’ gesteld aan de politiek en kinderartsen. 

Overtuigende antwoorden van de politiek, een kinderarts of het RIVM heb ik in discussieprogramma’s nog niet gehoord. Dat is een gemiste kans omdat het serieus nemen van critici of andersdenkenden kan leiden tot het wegnemen van de scepsis van deze groep zodat een oplossing van het probleem met een breed gedragen maatschappelijk draagvlak mogelijk wordt.   

Machtig 

De vragen van kritische ouders zijn logisch om de volgende redenen. De farmaceutische industrie is  welvarender dan willekeurig welke industrie ook. Door haar miljardenwinsten is Big Pharma zo machtig dat zij in staat is een immens leger aan lobbyisten op de been te brengen. Dit leger bewerkt de politiek zorgvuldig en is daardoor in staat te bepalen hoe wij denken over haar producten (medicijnen, vaccins) en hoe deze te gebruiken. Zie de hoeveelheid reclame en medische programma’s die tot de televisiekijker komt via door de overheid gesubsidieerde televisiekanalen (NPO).

De opdrachtgever van wetenschappelijk onderzoek betreffende medicijnen is volgens de bekende Deense farmaceut, arts, hoogleraar, onderzoeker en auteur Peter Gortzsche Big Pharma zelf. De uitkomst van deze onderzoeken zijn dan ook meestal onbetrouwbaar, volgens hem. Sterker nog, en nu citeer ik Gortzsche; ‘deze industrietak is crimineel: onderzoeksresultaten worden verdoezeld, bijwerkingen verzwegen, artsen omgekocht en er worden leugenachtige advertenties gemaakt. Jaarlijks sterven wereldwijd duizenden mensen als gevolg van medicijngebruik. Medicijnen die ze vaak niet eens nodig hadden’. Volgens de NRC vinden in Nederland jaarlijks (2006) negentienduizend vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen plaats waarvan 1200 mensen overlijden.

Niet goed wijs?

Politici zijn niet machteloos. Wij hebben ze immers de macht gegeven om via wetgeving paal en perk te stellen aan deze fraude. Ze gebruiken deze macht echter te weinig of in een richting die het belang van de burger niet dient. En nu vragen politiek en overheid aan ouders deze industrietak, fabrikant van vaccins tegen kinderziektes, blindelings te vertrouwen? Denken zij nu echt dat ouders niet goed wijs zijn? 

Belang kind

Indien vaccinaties tegen kinderziekten verhandeld zouden worden op een werkelijk vrije markt met volledige mededinging, dat wil zeggen met voldoende onderlinge concurrentie van aanbieders die concurreren op prijs en kwaliteit, dan zou deze markt als gevolg van een afnemende vraag naar vaccinaties de farmaceutische aanbieder dwingen de kwaliteit van zijn product (vaccinatie) te verbeteren zodat de omzet stijgt en faillissement van de farmaceut voorkomen kan worden. Kwalitatief betere vaccinaties met geen of minder bijwerkingen zullen het aantal gevaccineerde kinderen doen toenemen.. Deze correctie zal echter niet plaats vinden omdat er geen sprake is van volledige mededinging maar kartelvorming (te veel macht bij een paar aanbieders die onderling afspraken maken) op deze markt. En daar kan de politiek iets tegen doen. Dat doen ze echter niet of onvoldoende.

Het op een natuurlijke wijze verhogen van de weerstand van het kind zal alleen al om de reden dat zij commercieel gezien niet interessant is voor deze industrie, door de politiek niet als strategie gekozen worden in de strijd tegen kinderziektes. Liever spelen de politiek en overheid in op angst en schuldgevoelens van de ouder door te stellen dat als jij je kind niet vaccineert andere kinderen ziek worden van jouw zieke kind teneinde de vaccinatiegraad te verhogen.  

Om wiens belang ging het ook al weer? 

Bericht Delen?!

Reactie Achterlaten

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.