Global government

Een vraag die mij al langere tijd bezig houdt is de volgende: wat speelt er zich werkelijk achter de schermen van het wereldtoneel af. Om deze vraag te kunnen beantwoorden kan het je helpen de overeenkomsten te ontdekken in de door de media geschetste wereldproblemen van deze tijd. Om deze overeenkomsten te zien is het raadzaam de politieke ideologie waarmee je je verbonden voelt los te laten zodat het makkelijker wordt zo onbevooroordeeld en zuiver als mogelijk waar te nemen.
 
Laten we de overeenkomsten tussen de twee meest in het nieuws terugkerende problemen van dit moment, te weten de aanwezigheid van het COVID 19 virus en het klimaatprobleem, eens bekijken.
 
1. In alle twee de gevallen is er sprake van een onzichtbare vijand.
 
2. Deze onzichtbare vijand houdt geen rekening met landsgrenzen.
 
3. Elk probleem afzonderlijk vormt een vijand voor alle landen en haar inwoners op aarde.
 
4. Kritiek op het Nederlandse maar ook wereldwijd gevoerde klimaat- en coronabeleid krijgt niet of nauwelijks een podium in de media. Personen die kritiek leveren worden geframed als klimaat- of virusontkenner, wappie, gekkie of complotdenker.
 
5. In beide gevallen beroepen de beleidsmakers zich op de wetenschap ter verdediging van de door hen aan gedragen oplossingen. Wetenschap die niet strookt met de gekozen oplossing ter bestrijding van het virus of het klimaatprobleem wordt geweerd uit de main stream media. Dat doet de vraag rijzen: welk wetenschappelijk onderzoek is onafhankelijk? Hoe heeft het wetenschappelijk onderzoek plaats gevonden, wat is het onderzoeksresultaat en wie heeft het onderzoek gefinancierd of gesubsidieerd, zijn vragen die beantwoord dienen te worden.
 
6. Ter oplossing van de klimaat- en coronacrisis wordt door beleidmakers ingespeeld op angst en schuldgevoelens van burgers om hen mee te laten bewegen in de richting van de door hen gekozen oplossingsrichting. Daartoe worden eindeloos de volgende zinnetjes herhaald: ‘vaccineren doe je voor een ander’, ‘door jezelf te vaccineren houd je geen ziekenhuisbed bezet, besmet je de ander niet en bescherm je jezelf’, ‘de vraag is niet of je corona krijgt maar wanneer en hoe ernstig’, en de topper van vandaag de dag: ‘een kleine groep ongevaccineerden gijzelt de vrijheid van een grote groep gevaccineerden,
 
‘door de manier van leven van jou en mij is het klimaat er zo slecht aan toe’, ‘dit gaat vooral ten koste van inwoners van derde wereld landen’ (ik ontken niet dat derde wereldlanden het meest lijden onder het klimaat), en ‘als we zo doorgaan dan’ ….. enz. enz.
 
7. Als gevolg van beide crises leggen door de lockdowns, de klimaatmaatregelen (het grootbedrijf gaat naar verhouding heel weinig Co2 belasting betalen) en de op stapel staande onteigeningen van boeren als gevolg van de stikstofcrisis, voornamelijk de (kleine) zelfstandigen het loodje. Het grootbedrijf en alle aan de overheid gelieerde instellingen overleven of varen wel in deze periode.
 
De gemeenschappelijke overeenkomsten genoemd bij de punten 2 en 3 worden als argument gebruikt voor de noodzakelijkheid van het vormen van een global government. Alleen een wereldwijd gecoördineerde aanpak van beide problemen is immers effectief.
 
Als je naar de vele overeenkomsten in het beleid van alle 196 landen op deze aardbol kijkt dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat zowel het coronabeleid als het klimaatbeleid centraal aangestuurd wordt door een supranationale organisatie; een global government. Met andere woorden: dit global government bestaat al en is operationeel.
 
Dit global government, bestaande uit een clubje superrijke industriëlen, regeringsleiders en adellijke families, is echter niet democratisch gevormd maar rolt wel haar agenda over de wereld uit op basis van niet onafhankelijke door de industrie en overheden gefinancierde wetenschap. Democratische rechtsstaten veranderen hierdoor in technocratiën. In een een technocratie bepaalt niet het volk wie het land mag besturen maar wordt de samenleving bestuurd door deskundigen die door de overheid worden uitgekozen en betaald. Formeel zijn deze deskundigen onafhankelijk maar in werkelijkheid zijn ze dat niet gezien hun commerciële en financiële banden met de overheid, Big Pharma en andere multinationals. Een voorbeeld van deze deskundigen zijn zij die het O.M.T vormen of deskundigen die werkzaam zijn bij het R.I.V.M dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid valt.
 
Het global government probeert op dit moment door controle en conditionering van de wereldbevolking haar eugenetische ideologiën (een ideologie die als doel heeft de wereldbevolking te laten krimpen) te realiseren. Dit doet zij door het invoeren van een coronapas waardoor een politiek van medische apartheid en discriminatie mogelijk wordt en de bevolking gedwongen wordt zich te laten inenten.
 
Een volgende stap met als doel het gedrag van burgers te conditioneren, te controleren en de bevolkingsomvang te laten krimpen is het creëren van schaarste van noodzakelijke levensbehoeften zoals voedsel en energie. Deze schaarste zal gebruikt gaan worden als argument voor het invoeren van een verplicht persoonlijk CO2 of energie budget, een digitale bankrekening en wie weet nog meer (voedsel)passen. Door het contant geld af te schaffen en een digitale munteenheid in te voeren worden alle financiële transacties controleerbaar en inzichtelijk voor het global government en wordt het moeilijker zo niet onmogelijk financieel onafhankelijk en zelfstandig te zijn.
 
Deze sturing en controle van de wereldbevolking (inclusief krimp van de bevolking) met behulp van deze passen wordt verkocht met als argument dat ze noodzakelijk zijn om elkaar te redden van een dodelijk virus en de verdrinkingsdood.
 
Zo somber als het vooruitzicht is dat ik nu schets, zo eenvoudig is het om dit scenario te keren. Hoe dan? Door te beseffen welke macht wij als burgers samen hebben. Wanneer namelijk een kritische massa van 1/3 van de burgers vandaag besluit te stoppen met het gebruik van de Qr code zal dat naar alle waarschijnlijkheid voldoende zijn voor het stoppen van dit kwaadaardige beleid en de eerste stap zijn naar een menswaardigere samenleving.   
 

Bericht Delen?!

1 reactie op “Global government

Reactie Achterlaten

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.