Een samenleving is geen marktplaats

Het fiasco in Groningen, het afschaffen van het minimum loon voor arbeidsgehandicapten, het afschaffen van de dividendbelasting, het door de overheid decennialang gedogen van milieumisdrijven, de afwikkeling van de fipronil-affaire, het wettelijk toestaan van het lozen van gifstoffen in de Merwede door Chemours, de wijze waarop de omwonenden van Schiphol en Lelystad worden geschiphold, de forse overschrijding van de toegestane hoeveelheid fijnstof in de lucht, de meer dan één miljoen werknemers met burn- out klachten…………..

Gezondheids-en veiligheidsbelang burger

Zomaar een paar voorbeelden die duidelijk maken dat met name gezondheids- en veiligheidsbelangen van burgers geen enkele prioriteit hebben in het door het voorgaande en huidige kabinet gevoerde beleid. Het economische belang van het grootbedrijf krijgt voorrang in allerlij opzichten. En dit belang staat helaas veel vaker dan politici burgers willen doen geloven haaks op zojuist genoemde belangen van gewone mensen. Een samenleving is echter geen marktplaats en dient dus ook niet als zodanig bestuurd te worden.

Idealen

Niet alleen Nederland wordt bestuurd als een B.V. Ook de grote traditionele politieke partijen in dit land worden op deze wijze bestuurd. Zetelaantal (ofwel bedrijfswinst) en niet principes zijn te vaak leidend voor partijbeleid en partijprogramma. Terwijl ik dit op schrijf moet ik denken aan de woorden van de Vlaamse schrijver David van Reybrouck. Hij zegt het volgende: ‘ik verlies liever verkiezingen dan idealen. Ik verlies liever zetels dan mijn principes. Ik geloof niet in politiek die enkel over winst gaat, maar in politiek die ook over waarden gaat. Ik geloof niet enkel in politiek leiderschap maar ook in moreel leiderschap. Martelen en folteren, daar doe ik niet aan mee. Samenwerken met een volstrekt totalitair regime, daar doe ik niet aan mee. Schenden van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, ook daar doe ik niet aan mee. Als ik voor die principes moet betalen, so be it. Zij zijn het mij waard. De geschiedenis duurt langer dan de komende vier jaar’.

Beter evenwicht

Wanneer politieke partijen de rug rechten en hun idealen in plaats van zetelwinst (bedrijfswinst) leidend laten zijn in het door hen voorgestane beleid, hun marketingafdeling de deur wijzen, in het vervolg niet alleen over integriteit ‘spreken’ maar het ook ‘zijn’ en het leger aan lobbyisten van het grootbedrijf (Shell, Big Pharma, de tabaksindustrie enz. )niet te serieus meer nemen, wordt het democratisch proces versterkt en heeft de kiezer keus uit eerlijke partijprogramma’s die een beter evenwicht bieden tussen de belangen van het bedrijfsleven en dat van de burger. Pas dan zal het vertrouwen van de burger in de politiek zich herstellen.

Bericht Delen?!

Reactie Achterlaten

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.