Van vervuiling naar heling

Brabants Dagblad 18-10-2018, De stem 24-10-2018, Tijdschrift Spiegelbeeld November 2018

Aarde, dier en mens lijden onder een lange hittegolf. Terwijl mijn omgeving zich verheugt op de vele barbecue avonden die in het verschiet liggen vraag ik mezelf af of de zomer van 2108 net zoals die van 1976 een ‘gewone’ warme zomer is of dat deze hitte het resultaat is van de opwarming van de aarde.

Indien de exponentieel gegroeide CO2 uitstoot de oorzaak is van klimaatverandering waarom worden burgers dan nog steeds door politici en bedrijven aangespoord tot een levensstijl van overmatige consumptie?  En…vanwaar dan toch de redenering volhouden dat een groeiende economie synoniem is voor een goede economie en een groeiende nationale economie synoniem staat voor een ‘goed Nederland?

Geldstelsel 

Op zoek naar de antwoorden op deze vragen gaan mijn gedachten uit naar het functioneren van het in onze samenleving gehanteerde geldstelsel. Misschien op het eerste oog geen logische redenering? Toch is dit wel zo omdat de organisaties of personen die de omvang van de maatschappelijke geldhoeveelheid bepalen en beheren de economische (werkelijke) macht in een samenleving bezitten.

Het dwangmatige streven naar economische groei in Westerse democratieën wordt onder andere veroorzaakt door een aantal kenmerken van het in deze samenlevingen gebruikte geldstelsel. Bij deze een korte uitleg van deze bewering.. 

Welke instanties creëren in een Westerse democratische samenleving het geld, denk je? Wanneer ik me beperk tot Nederland bestaat drie procent van de maatschappelijke geldhoeveelheid uit chartaal geld (munten en biljetten) dat in opdracht van de Nederlandse bank geslagen wordt. Zevenennegentig procent van deze maatschappelijke geldhoeveelheid bestaat uit giraal geld, de girale geldberg. Deze wordt gecreëerd door commerciële banken.Niet door de overheid of door met haar verbonden organisaties met oog voor het maatschappelijk belang maar door private ondernemingen die hun winsten op korte termijn proberen te maximaliseren.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe geld gecreëerd wordt. Ik laat hierbij de drie procent chartaal geld even buiten beschouwing. Stel: een goede vriend heeft net een mooie nieuwe Audi gekocht. Omdat jouw Fiat er niet uit ziet in vergelijking met dit innovatieve ruimteschip vraag jij de bank om een lening van dertigduizend euro voor een nieuwe auto. Na het overleggen van jouw loonstrook en het zetten van een handtekening wordt jouw digitale banksaldo aangevuld met een drie en vier nullen. Op deze wijze heeft de bank de maatschappelijke geldhoeveelheid vergroot met dertigduizend euro en heb jij een schuld van dertigduizend euro aan de bank. Indien je deze lening in tien jaar tijd met rente (over rente) aflost betekent dit dat je de bank ongeveer vijfenveertigduizend euro terug betaalt.

De bank heeft die dertigduizend euro helemaal niet in kas (ze heeft slecht drie procent van het door haar uitgeleende geld in kas) maar ze creëert haar wel door het intikken van een drie en vier nullen in haar computer. De vijfenveertigduizend euro die jij terug moet betalen is daarentegen geen nepgeld (uit lucht gecreëerd geld) maar echt geld. Geld dat jij hebt moeten verdienen door te werken, door waarde toe te voegen (arbeid, handel, dienstverlening enz.). Dus; de bank verdient vijfenveertigduizend euro minus de door haar gemaakte kosten (arbeid, gebouw) met uit het niets gecreëerd geld. Dit tot groot vermaak van bankiers en aandeelhouders van de grootbanken.

Belangrijk te beseffen naar aanleiding van dit voorbeeld is dat er geen geld gecreëerd wordt zonder dat er tegelijkertijd een nieuwe schuld ontstaat. Dus als jij die vijftienduizend euro aan rente in de toekomst terug gaat betalen zal er iemand bij een bank een schuld aan moeten gaan van vijftienduizend euro. En ….dat om de vijftienduizend euro te verdienen de economie moet groeien. Dit gegeven houdt in dat de girale schuldenberg exponentieel toeneemt (rente over rente) en dat de economie zal moeten blijven groeien om schulden inclusief de daarover geheven rente af te kunnen lossen. Kan iemand mij de weg naar planeet B wijzen? 

Rente

Zoals je weet houdt het bestaan van rente in dat mensen die geen geld hebben en geld moeten lenen van mensen die wel in het bezit zijn van geld, rente moeten betalen aan deze laatste groep. Op deze wijze raken arme burgers en ontwikkelingslanden nog dieper in de schulden en worden burgers en landen met rijkdom nog rijker. Het gevolg is de toenemende vermogensongelijkheid in de wereld. Belangrijk te vermelden is dat duiding van deze vermogensongelijkheid geen linkse hobby is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat samenlevingen waar de inkomens- en vermogensongelijkheid relatief klein is, goed scoren (minder depressies, zelfmoorden etc) op lijstjes met indicatoren van geluksbeleving.

Samengevat: het probleem van dit geldstelsel is dat de ontwerpers (drie honderd jaar geleden) en de beheerders ervan het scheppen van geld (bewust?) gepaard laten gaan met het scheppen van schuld waardoor de schuldhorigheid en afhankelijkheid van relatief arme burgers (het overgrote deel van de wereldbevolking) en ontwikkelingslanden vergroot wordt en de economie dient te blijven groeien.

Meer informatie over hoe ons geldstelsel verandert kan worden zodat de banken hun oorspronkelijke nutsfunctie weer kunnen gaan vervullen, het geldstelsel dienstbaar wordt aan de samenleving in plaats van destructief en hoe het stelsel onder democratisch toezicht te brengen, is te vinden op  www.onsgeld.nu 

Spirituele oorzaak  

Een dieper liggende spirituele oorzaak voor een levensstijl met buitensporige consumptie en het ontwerp en beheer van zojuist beschreven geldstelsel ligt in de menselijke natuur besloten. In mijn ervaring bestaat de menselijke persoonlijkheid (diegene waar je ‘ik’ tegen zegt) uit een geconditioneerd materieel (stoffelijk) deel bestaande uit het lichaam, het denken met als onderdeel daarvan het ego en een ongeconditioneerd geestelijk (onstoffelijk) deel, zijn of haar essentie.

Het ego als onderdeel van het materiële deel van de persoonlijkheid heeft de neiging zich te identificeren met bezit, met prestatie(s), met reputatie, gaat er vanuit dat het leven (geluk) maakbaar is en dat het individu afgescheiden is van andere individuen en van de bron van het leven en de natuur. Met het ego is niets mis, het is alleen onbewust en daardoor een slechte raadgever.

In de Westerse neoliberale wordt het individu vooral benaderd als consument. Hij of zij wordt aangemoedigd maatschappelijke erkenning en waardering te vergaren door het verzamelen van (overbodige) bezittingen en/of door het leveren van (top) prestaties. Hij of zij wordt geleerd zijn of haar reputatie te managen en gehersenspoeld met de gedachte dat het leven te controleren en maakbaar is. In dit type samenlevingen wordt het individu aangespoord zich te identificeren met het ego in plaats van met zijn of haar essentie met als gevolg dat veel mensen het contact verliezen met wie ze werkelijk zijn en overmatig consumeren. Het ideale recept voor een ontzielde samenleving waarin een miljoen werkenden last heeft van burnout en angst gerelateerde klachten en meer vervuiling van natuur en milieu plaats vindt dan de aarde aan kan.

Essentie

Voor de heling  van de aarde, dier en mens is het noodzakelijk dat het individu zich, los van willekeurig welke religie dan ook, gaat identificeren met haar essentie. In dat geval ontstaat er een andere emotionele geladenheid van het individu en worden eigenschappen als empathie, compassie, barmhartigheid, integriteit, respect voor de natuur met de mens als onderdeel daarvan en onvoorwaardelijke liefde vanzelfsprekend en geen zeldzaamheid. Het gevolg zal zijn dat er een beter evenwicht ontstaat tussen materiële en immateriële waarden in onze samenleving en een economie die zich daarna voegt en minder vervuilt.

 

Bericht Delen?!

Reactie Achterlaten

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.