Het faïlliet van de mainstream media

In een democratie worden journalisten gezien als de waakhonden van de democratie. Zij worden geacht onafhankelijk te zijn, kritische vragen te stellen en onderzoek te doen naar misstanden, machtsmisbruik en belangenverstrengeling en burgers overeenkomstig de werkelijkheid te informeren.

Zuivere objectieve informatie 

De door het kabinet opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen hebben een vergaande invloed op het sociale, economische en vitale leven van Nederlandse burgers. Daarom is het belangrijk dat de beslissing die tot deze ingrijpende maatregelen heeft geleid wordt genomen op basis van objectieve en zuivere informatie. Om objectieve en zuivere informatie te produceren is waarheidsvinding van groot belang. Juist in een crisisperiode staat deze waarheidsvinding echter onder grote druk. Waarheidsvinding kost namelijk tijd (en geld). Daarom is men in crisistijd geneigd het onderzoek naar de waarheid over te slaan en meteen tot handelen over te gaan. Crisisbeleid op basis van onwaarheid lost maatschappelijke problemen echter niet op maar verergert deze zelfs.

Afgezien van dit tijdsaspect maakt het feit dat journalisten, bestuurders en politici door angst en paniekgevoelens niet meer in staat zijn zuiver waar te nemen en data objectief te analyseren, waarheidsvinding en het nemen van de juiste beslissingen op basis van objectieve informatie moeilijk.

Daarom is in een crisissituatie het bestaan van werkelijk onafhankelijke instituties en nieuwsbronnen die gespeend zijn van commerciële en geopolitieke belangen een voorwaarde om die beleidsmaatregelen te kunnen nemen die burgers dienen. De vermeende onafhankelijkheid van een organisatie als de WHO heb ik in het stuk ‘wakker worden’ besproken.

Noodzakelijke niet of nauwelijks gestelde vragen

Hoe onafhankelijk is de Nederlandse media? En hoe kan het dat de volgende vragen niet of nauwelijks gesteld worden in de mainstream media?

De benoemer van deze corona crisis te weten de WHO, de beroepsgroep die verslag doet van deze crisis te weten de media en de partij die de oplossing voor deze crisis in de vorm van een vaccin aan draagt te weten de WHO in combinatie met de farmaceutische industrie hebben één gemeenschappelijk noemer; Bill Gates, groot aandeelhouder van de drie genoemde partijen. Hoe kan het dat deze belangenverstrengeling niet aan de kaak gesteld en onderzocht wordt? Je hoeft geen Professor Zonnebloem te zijn om te kunnen zien dat deze belangen verstrengeling een kwalijke invloed uitoefent op het leven van alle wereldburgers. 

Hoe kan het dat als er in de mainstream media over een remedie tegen dit virus wordt gesproken alleen een vaccin als mogelijkheid wordt genoemd en geen enkele andere duurzame immuun versterkende maatregelen geopperd worden zoals het innemen van gezonde voeding, extra vit C en D (dus de buitenlucht in!), het aanleren van een gezonde levensstijl, het herstellen van de band tussen mens en natuur (er is een relatie tussen de afgenomen biodiversiteit en de kans op een virusuitbraak) en de invloed van sociale nabijheid en intimiteit op het immuunsysteem veronachtzaamt wordt.

Hoe kan het dat na de ingezette digitalisering van twee decennia geleden de invoering van social distance in de vorm van de 1,5 meter samenleving en nu zelfs het dragen van een verplicht mondkapje, de volgende stappen zijn  naar een onmenselijke technocratische samenleving waarin relaties tussen mensen bemoeilijkt worden en relaties tussen mens en apparaat gestimuleerd worden zonder dat daar kritische vragen over worden gesteld?

Hoe kan het dat meningen en analyses die kritische vragen bevatten over de adviezen en protocollen afgegeven door de WHO van Google, Facebook en Youtube verwijderd worden zonder dat daar kritische vragen over worden gesteld?

Hoe kan het dat Nederland begin Maart slechts over een kwart van het aantal ic bedden per duizend inwoners beschikte in vergelijking met haar omringende landen terwijl tegelijkertijd bewezen werkbare medicijnen waardoor bij inname patiënten thuis kunnen genezen, door de inspectie verboden worden? (vandaag voor het eerst besproken in het programma Op1)  Wil de inspectie alleen vaccineren? En waarom is dat dan?

Hoe kan het dat de intelligente(?) lockdown gebracht wordt als een waar offer voor ouderen en kwetsbaren terwijl tegelijkertijd de verzorgenden in verpleeghuizen, waarvan een aanzienlijk deel besmet is, zelfs drie maanden na het uitbreken van het virus niet getest en voorzien van beschermingsmiddelen worden? Ik dacht dat de deal was dat burgers hun grondrechten dienden op te geven in ruil voor gezondheid van met name ouderen en kwetsbaren?

Rendement of waarheid

Ouderwetse dagbladen zijn als gevolg van globalisering en gevoerd economisch overheidsbeleid de afgelopen decennia gedwongen tot schaalvergroting en dus tot het fuseren met andere mediabedrijven. Het grootbedrijf is veelal georganiseerd volgens het Angelsaksisch bedrijfsmodel. In een Angelsaksische bedrijfsmodel is geld de belangrijkste maatstaf, is de aandeelhouder de baas en worden processen zo goedkoop en efficiënt mogelijk gemanaged. De aandeelhouder is niet primair geïnteresseerd in het brengen van een juiste afspiegeling van de werkelijkheid en objectief nieuws maar in rendement op korte termijn. De aandeelhouder is dus evenals de adverteerder geïnteresseerd in oplage- en kijkcijfers. Zijn lezers en kijkers nog wel geïnteresseerd in waarheidsgetrouw nieuws? Of toch meer in drama of informatie die aansluit bij de collectieve conditionering? Hoe dan ook, binnen deze grote mediabedrijven is weinig tot geen ruimte meer voor het journalistieke handwerk of gedegen onderzoeksjournalistiek. Commerciële belangen zijn spelbreker geworden in het brengen van waarheidsgetrouw nieuws.

De concentratie van verschillende dagbladen in de handen van één enkele eigenaar (de Belgische familie Van Thillo is bijvoorbeeld eigenaar van De Persgroep die diverse lokale bladen in handen heeft zoals het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, BN/De stem, Tubantia, Zeeuwse Courant, Volkskrant, Trouw , Het Parool) maakt het mogelijk dat een groot deel van het weergegeven nieuws in Nederland (49,8 % van de Nederlandse dagbladenmarkt) is geselecteerd volgens de ideologische voorkeuren van deze eigenaar. Ook het Belgische Mediahuis heeft veel lokale kranten in Limburg, België en Noord Nederland opgekocht. Ook zij drukt haar ideologische (conservatieve) stempel op het weergegeven nieuws (Linda Offenbach).

Ministerie van de waarheid

Op de nieuwszenders NPO 1, NPO2 en NPO3 ontbreekt in de nieuwsrubrieken en zeker ook in praatprogramma’s het bij een gezonde democratie  horende kritische tegengeluid. 

Dit gegeven rechtvaardigt de vraag hoe onafhankelijk persbureaus, programmamakers en zenderdirecteuren eigenlijk nog zijn? Krijgen zij voldoende speelruimte om onafhankelijk te kunnen opereren? En indien zij onafhankelijk kunnen opereren, zou de meerderheid van hen dan lijden aan een soort massa psychose?

Indien ik toch gehersenspoeld wordt door de media, dan liever met objectieve informatie die een zo zuiver mogelijk beeld van de werkelijkheid weerspiegeld. Laten we zuinig en blij zijn met de werkelijk onafhankelijke dagbladen, tijdschriften en gespreks-,lezingen- en mediaplatforms. Hun aanwezigheid is een voorwaarde voor het bestaan van een democratische rechtstaat.

Bericht Delen?!

Reactie Achterlaten

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.